top of page
Search

ขั้นตอนสำคัญสุดท้ายในการเซ็ตอัปกีตาร์

Fade in WORKSHOP: ขั้นตอนสำคัญสุดท้ายในการเซ็ตอัปกีตาร์

Image Credit: Guitarworld.com, Future


การเซ็ตอัปกีตาร์ไม่ได้หมายถึงเพียงการฝนแซดเดิลให้ต่ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงการจัดการกับส่วนประกอบของกีตาร์ที่เกี่ยวข้องกับการสั่นของสาย เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพกีตาร์ออกมาได้ดีขึ้น และเหมาะกับมือของผู้เล่นได้มากที่สุด

ได้แก่ 1. คอ 2. นัท 3. แซดเดิล


*เงื่อนไข คือ เฟรตจะต้องเป็นระนาบ ไม่กระดก (หากเฟรตมีปัญหา จะต้องจัดการกับเฟรตก่อน)


ขั้นตอนแรกหลังจากเปลี่ยนสายกีตาร์ชุดใหม่คือการตั้งคอให้ตรงโดยการขัน Truss Rod หลังจากนั้นเราจึงค่อยจัดการกับนัทและแซดเดิล ตามลำดับ (ผมจะจัดการกับนัทก่อน เพราะ การวัดระยะสูงนัทจะวัดที่เฟรต 1 ซึ่งใกล้กับนัทมากกว่า การวัดระยะสูงของแซดเดิลที่วัดที่เฟรต 12 ทำให้การเคลาดเคลื่อนจากการวัดนัทน้อยกว่าแซดเดิล)


หลังจากที่เราจัดการกับนัทและปรับ Action หรือความสูงของสายกีตาร์จากการฝนแซดเดิลได้ในความสูงที่ต้องการแล้ว


ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญและหลายคนมักจะไม่ทราบคือ "การคลายคอ" หรือการเพิ่ม "Neck Relief" ด้วยวิธีการขัน truss rod ทวนเข็มนาฬิกา มาเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยลด "แรงตึงสาย" ได้ รวมถึงส่งผลให้สายกีตาร์มีพื้นที่ในการสั่นได้ดีขึ้นด้วย


ข้อสังเกต: กีตาร์บางตัวมี Action ต่ำกว่า แต่กลับมีแรงตึงสายที่มากกว่า แสดงให้เห็นว่า การที่เล่นแล้วรู้สึกว่ากีตาร์สายนิ่ม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขความสูงของสาย (Action) เพียงอย่างเดียว
424 views0 comments

Comments


bottom of page