top of page
Search

4 ขั้นตอนการ Set up กีตาร์โปร่ง

Fade in WORKSHOP: 4 ขั้นตอนการ Set up กีตาร์โปร่ง


หลักการ Set up กีตาร์โปร่งเบื้องต้น 0.เปลี่ยนสาย (ไม่เปลี่ยนก็ได้ แต่แนะนำให้เปลี่ยน) และตั้งสายให้ตรง

1. ขัน Truss rod ให้คอตรง (ในขณะใส่สายและตั้งสายตรง) 1.1) ถ้า Action สูง, คอโก่ง ให้ขันตามเข็มนาฬิกาเพื่อแอ่น trussrod 1.2) ถ้า Action ต่ำ, คอแอ่น ให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลาย trussrod *ถ้าขัน Truss rod ตอนไม่ใส่สาย ให้ขันแอ่น เป็นภูเขาเล็กน้อย เพื่อรองรับกับแรงตึงสายเมื่อ สายถูกตั้งให้ตรง


Credit: https://theacousticguitarist.com/2. เช็คความสูงของ Nut

วิธีที่ 1 ด้วยการกดเฟรต 3 และดูระยะห่างระหว่างสายกับใต้เฟรต 1 ให้มีระยะห่างประมาณเล็ก น้อย เหลือพื้นที่ให้สายสั่นได้ (สายไม่ติดเฟรตเป็นอันใช้ได้)

วิธีที่ 2 ใช้ feeler gauge วัดใต้เฟรต 1 (โดยไม่ต้องใช้นิ้วกดเฟรต 3) ให้ใต้สายสูงจากเฟรต 1 ดังนี้

สาย 1-2: 0.016" หรือ 0.40 mm

สาย 3-4: 0.018" หรือ 0.45 mm

สาย 5-6: 0.020" หรือ 0.50 mm

ไม่ต้องซีเรียสตัวเลขมากนะครับ ค่อยๆทำสลับกับไปใช้วิธีที่ 1

* การ slot ร่องนัทให้ทำให้เฉียงตามแนวองศาคอและไม่ชันไปกว่าแนวองศาคอ3. เช็ค Saddle นำไม้บรรทัดมาวัดระยะห่างของสายและเฟรต :ที่เฟรต 12 ให้มีระยะห่างประมาณ 2.25 mm ที่ สาย 6 และ 1.75 mm ที่สาย 1


4. คลายคอ (ขัน truss rod ทวนเข็มนาฬิกา) เล็กน้อย เพื่อเพิ่ม neck relief หรือลดแรงตึงสาย* หมายเหตุ: ปกติผมจะทำที่ 1.9-2.2 mm ที่ สาย 6 และ 1.5 mm ที่สาย 1 แต่ไม่แนะนำสำหรับคนที่ทำเอง เพราะ ถ้ากีตาร์ที่มีปัญหาเฟรต จะทำให้ตีเฟรต ซึ่งอาจจะต้องส่งช่างให้ปาดเฟรต


#fadeinguitarshop #เซ็ตอัปกีตาร์โปร่ง #เซ็ตอัปกีตาร์ #กีตาร์โปร่ง

9,414 views1 comment

1 Comment


sajjar sukume
sajjar sukume
Dec 18, 2023

ขอความรู้ การปรับแต่งร่องนัทเอง ระยะความสูงสายกีต้าร์ดโปร่งเฟรตที่ 1 กับร่องนัท สาย1-6

1 เท่ากันไหมครับ

2 เฟรตโค้ง ปรับตามเรเดี้ยสใช่ไหม แต่สาย 6 จะสั่นกว่าเพราะโตกว่า

3 แซดเดิ้ล เรเดี้ยสปรับตามเฟรตใช่ไหมครับ

ขอบคุณมากๆ ที่ให้ความรู้คนรักดนตรี


Like
bottom of page